• Home   /  
 • Archive by category "1"

Schrijven Van Een Wetenschappelijk Essay Writer

Gepubliceerd op 24 februari 2014 door Bas Swaen. Laatste update op: 17 maart 2017

De structuur van een essay is over het algemeen vrij, tenzij er een bepaalde structuur door je docent wordt geëist. De structuur van de meeste essays bestaat uit een inleiding, centraal deel en een conclusie.

In dit artikel gaan we uit van de structuur voor het meest voorkomende essaytype in academische context: het betogende essay.

Vooraf

Voordat je begint met schrijven moet je weten naar welke conclusie je toeschrijft. Een enkeling kan hier tijdens het schrijfproces achter komen, maar velen zullen de rode draad verliezen wanneer ze zomaar beginnen met schrijven. Bedenk wat je in iedere alinea wilt zeggen, en schrijf dit in het kort even op in een schema.

Inleiding

De inleiding moet de lezer nieuwsgierig maken naar de inhoud van het essay. Het is een goed idee om een (persoonlijke) anekdote te gebruiken, in te gaan op een actueel nieuwsbericht of enkele rake vragen te stellen. Benoem de achtergrond en de aanleiding voor het onderwerp. Aan het eind van de inleiding moet duidelijk zijn waar je met je essay naartoe wilt.

Centrale deel

In het centrale deel van je essay ga je beargumenteren. Je geeft jouw visie op het onderwerp. Maak bijvoorbeeld duidelijk waarom de huidige situatie niet werkt, welk alternatief er is en waarom dit alternatief wel werkt. Je argumentatie moet betrouwbaar zijn om te kunnen overtuigen, gebruik daarom voldoende bronnen. Ga er niet van uit dat de feiten uit deze bronnen voor zich spreken, maar leg de lezer uit waarom deze bron jouw standpunt ondersteunt.

Tips

 • Houd de argumentatie bondig: wijd niet uit naar onbelangrijke details.
 • De eerste (of soms de tweede zin) van de alinea moet de rest van de alinea overkoepelen. Deze zin leg je uit in de rest van de alinea.
 • Naast alleen maar argumenten voor kun je ook gebruikmaken van tegenargumenten, door deze in je betoog te weerleggen. Let er hierbij wel op dat je weerlegging overtuigend beter is dan het gebruikte tegenargument.

Conclusie

De conclusie moet logisch volgen uit het voorafgaande deel van je essay. Blik nog een keer terug op de inleiding: waarvan wilde je de lezer overtuigen? Leg uit hoe het argumentatiedeel leidt tot de uiteindelijke conclusie. Eindig de conclusie pakkend, bijvoorbeeld met een krachtige oneliner. Zorg dat de conclusie blijft hangen bij de lezer.

Lezer

In bovenstaande tekst is regelmatig de lezer aangehaald, maar wie is deze lezer? Over het algemeen mag je ervan uitgaan dat de lezer een redelijk geïnformeerd, geïnteresseerd en opgeleid persoon is, bijvoorbeeld lezers van een blad als de ‘Elsevier’.

Schrijfstijl

Een essay is minder formeel dan andere wetenschappelijke genres zoals een scriptie, maar is nog steeds serieus. Met een originele verwoording scoor je vaak punten, maar ga niet de lolbroek uithangen. In hoeverre een informele of persoonlijke stijl gewaardeerd wordt is afhankelijk van je docent. Wees ook duidelijk. Een moeilijke schrijfstijl kan interessant lijken, maar je kunt er beter voor zorgen dat alle lezers het essay zonder moeite begrijpen.

Ben je onzeker over de taal in je essay? Laat dan je voor de zekerheid je essay redigeren door een editor van Scribbr.

Tips

 • Een tekst waarvan de opbouw bestaat uit ‘ten eerste’, ‘ten tweede’ en ‘ten derde’ is dodelijk saai. Probeer te variëren en origineel te zijn in je woordkeus.
 • Vermijd woorden als ‘ook’, ‘verder’ en ‘daarnaast’. Je gebruikt ze al gauw te vaak waardoor je er een hersendode brij van maakt.
 • Gebruik zoveel mogelijk de bedrijvende vorm, in plaats van de lijdende vorm. Dus ‘de man liet de hond uit’ in plaats van ‘de hond werd uitgelaten door de man’.
 • Wissel lange zinnen af met korte zinnen.

Bronnen

De bronnenlijst mag variëren van wetenschappelijke literatuur tot populairwetenschappelijke teksten en van websites tot actuele berichten uit de media. Pas bij de bronvermelding altijd de juiste referentiestijl toe.

Een analytisch essay schrijven

3 Methoden:Je voorbereiden op je essayJe essay schrijvenJe essay afronden

Het is vrijdagmiddag, drie uur 's middags en je hebt nog zes uur de tijd om een analytisch essay te schrijven. Het probleem is echter dat je dat nog nooit eerder gedaan hebt en je dus geen idee hebt waar je moet beginnen. Maak je niet druk, maar haal eens diep adem, zet een flinke mok koffie en volg onze instructies om een waar kwaliteitsessay te produceren.

Stappen

Je voorbereiden op je essay

 1. Zorg dat je het doel van een analytisch essay begrijpt. In een analytisch essay wordt een probleem omschreven of wordt er op basis van een feit een mening gepresenteerd. Vaak zul je voor het essay een tekst of een film moeten analyseren, maar het kan ook voorkomen dat je een probleem of een idee analyseert. Om dit te doen, zul je het onderwerp eerst in onderdelen op moeten splitsen en bewijzen moeten verzamelen, of die nu uit de tekst/film of uit een andere bron komen, die je bewering ondersteunen.
 2. Bepaal waarover je wilt schrijven. Als je een essay voor een bepaald vak schrijft, zal je leraar waarschijnlijk het onderwerp (of de onderwerpen) opgeven waarover geschreven moet worden. Lees de gegeven opdracht goed door zodat je precies weet wat je moet doen. In sommige gevallen zul je zelf een onderwerp voor je essay moeten bedenken.
  • Schrijf je een analytisch essay over een fictief werk, dan kun je ervoor kiezen om je op de motivatie van een bepaald personage of een bepaalde groep personages te richten. Een andere mogelijkheid is om te beargumenteren waarom een bepaalde zin of paragraaf de kern van het werk is. Voorbeeld van een onderwerp voor een literaire analyse: Wraak in het epische gedicht Beowulf.
  • Schrijf je over een historische gebeurtenis, probeer je dan te richten op de partijen die aan de gebeurtenis hebben bijgedragen.
  • Schrijf je over wetenschappelijk onderzoek, vol dan de wetenschappelijke methode om de resultaten van je onderzoek te analyseren.
 3. Bedenk een thesisverklaring. De thesisverklaring bestaat uit een of twee zinnen waarin omschreven wordt welk punt je in je essay probeert te maken.
  • Voorbeeld van een thesisverklaring: Een vergelijking tussen de wraak van de vrouwelijke Grendel en de wraakzuchtige handelingen van de draak bewijst dat het geloof in vergelding een essentieel onderdeel van de vroege Middeleeuwen was en dat de draak eerbaarder was in zijn wraakactie.
 4. Zoek bewijzen om je bewering te ondersteunen. Lees het materiaal waarover je schrijft goed door, of dit nu een boek, een film of andere wetenschappelijke artikelen over het onderwerp van je essay zijn. Noteer welke stukken je wilt gebruiken, wat de bronnen van deze stukken zijn en hoe ze je bewering ondersteunen.[1]
  • Voorbeeld van ondersteunend bewijs: Om de bewering dat de wraak van de draak eerbaarder is dan die van Grendel te ondersteunen, kun je de passages over de gebeurtenissen voorafgaand aan de aanval bekijken, maar ook de passages over de aanval zelf en over de reacties van anderen.
 5. Schrijf een opzet. Het maken van een opzet zal je helpen om je essay structuur te geven en maakt het makkelijker om de tekst daadwerkelijk te schrijven. Analytische essays bestaan over het algemeen uit een introductie, drie inhoudelijke paragrafen en een conclusie. Bepaal in je opzet welke drie hoofdpunten je wilt maken en welke bewijzen deze punten ondersteunen.
  • Voorbeeld opzet:
   • Intro
   • IP1: Redenen voor de aanval
   • IP2: De aanval zelf
   • IP3: Beowulfs reactie op de aanval
   • Conclusie

Je essay schrijven

 1. Schrijf de introductie. In je introductie geef je de lezer achtergrondinformatie over het onderwerp. Ook geef je hier aan wat je thesisverklaring is. Probeer de lezer in de introductie nieuwsgierig te maken, maar maak er geen spannender verhaal van dan het daadwerkelijk is. Vermijd een samenvatting van je essay te geven - het is beter om in de introductie simpelweg uit te leggen wat je bewering is. Gebruik geen eerste (ik) of tweede (je/jij) stem in je essay.
  • Voorbeeld introductie: In de Middeleeuwen was de noordelijke wereld ervan overtuigd dat wanneer iemand benadeeld werd, dit moest worden opgelost door wraak te nemen. In het epische gedicht Beowulf vecht de held Beowulf met twee tegenstanders omdat zij allebei wraak op de mensheid willen nemen. Een vergelijking tussen de wraak van de vrouwelijke Grendel en de wraakzuchtige handelingen van de draak bewijst dat het geloof in vergelding een essentieel onderdeel van de vroege Middeleeuwen was en dat de draak eerbaarder was in zijn wraakactie. Door de redenen voor de aanval, de aanval zelf en Beowulfs reactie op de aanvallen te analyseren, kan worden bewezen dat de daden van de draak eerbaarder waren.
 2. Schrijf de inhoudelijke paragrafen. Elke inhoudelijke paragraaf moet bestaan uit 1) een hoofdzin, 2) een analyse van een deel van de tekst en 3) bewijzen uit de tekst die je analyse en je thesisverklaring ondersteunen. In de hoofdzin wordt samengevat waar de paragraaf over gaat. In de analyse van de tekst maak je vervolgens je punt. Dan noem je de bewijzen die aantonen dat je analyse klopt. Zorg dat elk argument je thesisverklaring ondersteunt.
  • Voorbeeld hoofdzin: Het belangrijkste verschil tussen de twee aanvallen is aan te duiden op het gebied van de behoefte aan overmatige vergelding.
  • Voorbeeld analyse: De vrouwelijke Grendel wil niet alleen wraak, maar wil iemand vermoorden en totale chaos veroorzaken in het koninkrijk van Hrothgar.
  • Voorbeeld bewijs: Dit doet ze door Aeschere niet simpelweg te doden, maar door de nobele man op te tillen en hem mee te nemen naar het moeras (1294). Zo kan ze ook Beowulf, van wie ze weet dat hij achter haar aan zal komen, vermoorden.
 3. Vind een goede balans tussen quotes en parafrases. Met een quote wordt een letterlijk citaat uit de tekst bedoeld. Dit is effectief wanneer je een bepaald punt maakt en de gequote tekst je argument ondersteunt. Zorg hierbij wel dat je op de juiste manier citeert en je hiervoor de regels van MLA of APA gebruikt. Met een parafrase wordt een samenvatting van een stuk tekst bedoeld. Dit is een effectieve manier om voor wat achtergrondinformatie bij je argument te zorgen.
  • Voorbeeld van een quote: In plaats van Aeschere simpelweg te doden, tilt ze hem op en met de nobelman “tight in her clutches” begeeft ze zich naar het moeras (1294).
  • Voorbeeld van een parafrase: De vrouwelijke Grendel komt naar Heorot, tilt een van de slapende mannen op en rent naar het moeras (1294).
 4. Schrijf je conclusie. In je conclusie herinner je de lezer eraan hoe je je punt gemaakt hebt. Je kunt je thesisverklaring hier nog eens noemen, maar probeer niet keer op keer dezelfde zin te herhalen. Sommige docenten vinden het prettig dat je in de conclusie je verschillende argumenten met elkaar verbindt. Je kunt hier bijvoorbeeld uitleggen hoe de argumenten elkaar beïnvloeden of hoe je argumenten de beleving van de lezer van het gedicht zou kunnen veranderen.
  • Voorbeeld conclusie: In de Middeleeuwen was het normaal om wraak te nemen als iemand onrecht was aangedaan. Door de aanvallen van de vrouwelijke Grendel en de draak met elkaar te vergelijken, is echter duidelijk geworden welke vorm van wraak als juist gezien werd en welke als onjuist. Dit is zichtbaar in de manier waarop de draak een eerlijke aanval doet, terwijl de vrouwelijke Grendel op een wredere en minder juiste manier handelt.
  • Voorbeeld van een link tussen de argumenten: In de Middeleeuwen was het normaal om wraak te nemen als iemand onrecht was aangedaan. Door de aanvallen van de vrouwelijke Grendel en de draak met elkaar te vergelijken, is echter duidelijk geworden welke vorm van wraak als juist gezien werd en welke als onjuist. Dit is zichtbaar in de manier waarop de draak een eerlijke aanval doet, terwijl de vrouwelijke Grendel op een wredere en minder juiste manier handelt. Door deze analyse zal de lezer van het gedicht wellicht meer sympathie voor de draak dan voor de vrouwelijke Grendel hebben.

Tips

 • Vraag jezelf wat je in je essay nu eigenlijk wilt bewijzen. Het antwoord staat als het goed is in je thesisverklaring. Is dat niet het geval, dan zul je die moeten aanpassen.
 • Schrijf je een formele analyse of recensie, probeer dan geen spreektaal te gebruiken. Dit mag je artikel misschien wat kleur geven, maar hierbij loop je het risico dat je argument minder serieus overkomt.
 • Probeer te vermijden dat je nutteloze informatie toevoegt om het essay langer te maken. Het is beter om het iets korter te houden en simpelweg je punt te maken.
 • Probeer zo concreet mogelijk te zijn. Vage uitleg of onduidelijke zinnen zorgen ervoor dat punten makkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden en je argument dus niet goed overkomt.
 • Zorg dat je altijd vermeld waar je je informatie vandaan haalt. Als je bronnen niet vermeld, komt dit over als plagiaat en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Probeer zelf argumenten te bedenken om je punt te maken en gebruik informatie van anderen alleen ter ondersteuning.
 • Quotes, metaforen en herhalingen kun je het beste aan het begin of het einde van een paragraaf of een zin zetten. De introductie en conclusie zijn hiervoor de beste plek, aangezien hier geen uitgebreide analyses in voorkomen.

One thought on “Schrijven Van Een Wetenschappelijk Essay Writer

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *